Lên tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đang thăm Hải Phòng

Theo Mạnh Thắng/QDND -

Tàu Cảnh sát biển 46305 của Trung Quốc đang ở thăm Việt Nam và neo tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng). 

 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-2
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-3
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-4
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-5
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-6
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-7
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-8
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-9
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-10
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-11
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-12
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-13
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-14
 • Len tau Canh sat bien Trung Quoc dang tham Hai Phong-Hinh-15