Loạt biến thể súng Pandad SS2 của lính Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trong thời gian huấn luyện tại Indonesia, các lực lượng Công binh Gìn giữ Hoà bình của Việt Nam được trang bị một loại vũ khí cực độc, đó là khẩu súng trường tấn công Pandad SS2 có đến 7 biến thể.

 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-2
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-3
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-4
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-5
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-6
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-7
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-8
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-9
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-10
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-11
 • Loat bien the sung Pandad SS2 cua linh Gin giu Hoa binh Viet Nam-Hinh-12