Lỗi ngớ ngẩn khiến F-35 bị delay... 45.000 giờ mỗi năm nay mới được sửa

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Một lỗi máy tính tồn đọng suốt từ bản thử nghiệm của F-35 tới nay được cho là nguyên nhân khiến loại chiến đấu cơ này bị "chậm chuyến" 45.000 tiếng mỗi năm đến nay đã được giải quyết xong.

  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-2
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-3
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-4
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-5
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-6
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-7
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-8
  • Loi ngo ngan khien F-35 bi delay... 45.000 gio moi nam nay moi duoc sua-Hinh-9