Lựu pháo M777 của Ukraine sắp "tuyệt chủng", nguyên nhân do đâu?

Việc số pháo M777 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine bị Nga phá hủy hay hỏng hóc không được sửa chữa, rút chạy không mang theo… khiến số lượng M777 trong Quân đội Ukraine giảm nhanh chóng.

 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
 • Luu phao M777 cua Ukraine sap
Tiến Minh (tổng hợp)