Lý do một đơn vị không quân Nga bị NATO ghét cay, ghét đắng

Đây được xem là đơn vị không quân Nga bị NATO ghét nhất. Đơn giản là do phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 triển khai ở Kaliningrad - nơi được coi là "gái gai" của Nga giữa lòng châu Âu.

 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-2
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-3
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-4
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-5
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-6
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-7
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-8
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-9
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-10
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-11
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-12
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-13
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-14
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-15
 • Ly do mot don vi khong quan Nga bi NATO ghet cay, ghet dang-Hinh-16
Thái Hòa