Mang được siêu tên lửa, J-10 Trung Quốc không còn sợ F-16?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Theo đó với loại tên lửa không đối không mới của Trung Quốc sẽ cho phép các chiến đấu cơ J-10 có khả năng không chiến toàn diện hơn nhiều so với các loại tên lửa không đối không khác nó từng được trang bị.

  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-2
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-3
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-4
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-5
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-6
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-7
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-8
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-9
  • Mang duoc sieu ten lua, J-10 Trung Quoc khong con so F-16?-Hinh-10