Máy bay vận tải thế hệ mới Il-112 của Nga đã sẵn sàng thay thế An-26

Theo Đan Nguyên/Đất Việt -

Máy bay vận tải thế hệ mới Il-112 do Nga tự nghiên cứu và sản xuất sẽ được bay thử nghiệm trong tháng 4/2020.

  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-2
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-3
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-4
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-5
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-6
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-7
  • May bay van tai the he moi Il-112 cua Nga da san sang thay the An-26-Hinh-8