“Mổ xẻ” lợi thế bom dẫn đường Nga và Pháp ở chiến trường Ukraine

Google News

Những ưu, nhược điểm của bom dẫn đường FAB với mô-đun UMPC của Nga so với UAB Hammer của Pháp trên chiến trường Ukraine như thế nào?

 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-2
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-3
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-4
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-5
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-6
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-7
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-8
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-9
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-10
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-11
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-12
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-13
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-14
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-15
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-16
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-17
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-18
 • “Mo xe” loi the bom dan duong Nga va Phap o chien truong Ukraine-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Topwar)