Mục kích tàu chiến, xe tăng Hải quân Việt Nam nã pháo ầm ầm

Nhóm Phóng viên Truyền hình Hải quân -

Trong tuần, tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác bắn đạn thật của Cụm lực lượng Hải quân 4 theo mệnh lệnh huấn luyện cấp chiến dịch năm 2018 của Tư lệnh Hải quân.

 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-2
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-3
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-4
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-5
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-6
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-7
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-8
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-9
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-10
 • Muc kich tau chien, xe tang Hai quan Viet Nam na phao am am-Hinh-11