Mỹ chơi lớn, quyết "thay máu" phi đội máy bay tiếp dầu trên không

Theo trang web Forbes của Mỹ, hồi tháng 6 vừa qua, Không quân Mỹ đã đưa ra kế hoạch thay thế hơn 400 máy bay tiếp dầu trên không cũ, để chuẩn bị cho mặt trận Thái Bình Dương và Boeing chắc chắn sẽ trúng thầu.

 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
 • My choi lon, quyet
Tiến Minh