Mỹ đã mất bao nhiêu xe tăng M48 trên chiến trường Việt Nam?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - M48 Patton được coi là loại xe tăng tốt nhất mà Mỹ đã từng sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên trong toàn cuộc chiến, đã có rất nhiều xe tăng M48 bị quân giải phóng tiêu diệt trên chiến trường.

 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-2
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-3
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-4
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-5
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-6
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-7
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-8
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-9
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-10
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-11
 • My da mat bao nhieu xe tang M48 tren chien truong Viet Nam?-Hinh-12