Mỹ điều xe tăng Abrams gắn "bảo bối" lên tuyến đầu chống Nga

Theo Tuấn Vũ/Đất Việt -

Sau nhiều cuộc thử nghiệm, Mỹ đã quyết định triển khai tăng Abrams trang bị hệ thống Trophy-A đến tuyến đầu chống Nga tại châu Âu - Ba Lan.

  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan
  • My dieu xe tang Abrams gan