Mỹ gật đầu thừa nhận siêu tăng T-90S vượt trội thế giới của Nga

Tờ National Interest của Mỹ đã phải tâm phục khẩu phục, công nhận T-90S là mẫu xe tăng chủ lực hoàn hảo bậc nhất mà Nga từng có.

 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-2
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-3
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-4
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-5
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-6
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-7
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-8
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-9
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-10
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-11
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-12
 • My gat dau thua nhan sieu tang T-90S vuot troi the gioi cua Nga-Hinh-13
Trần Trân