Mỹ mua T-84BM Oplot Ukraine để làm... bia cho M1 Abrams tập bắn

Google News

Ukraine đã và đang cung cấp một số xe tăng chiến đấu chủ lực T-84BM Oplot tối tân nhất của mình cho Mỹ. Tuy nhiên những cỗ chiến xa này thay vì được lao tới trận địa chiến đấu thì lại bị nước Mỹ "lắm tiền, nhiều của" biến thành... bia tập bắn cho dòng xe tăng nội địa của họ.

 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-2
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-3
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-4
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-5
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-6
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-7
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-8
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-9
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-10
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-11
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-12
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-13
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-14
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-15
 • My mua T-84BM Oplot Ukraine de lam... bia cho M1 Abrams tap ban-Hinh-16
Theo Bạch Dương/ANTĐ