Nga biên chế thêm tàu ngầm Yasen, tàu sân bay Mỹ "toát mồ hôi"

Việc được biên chế thêm tàu ngầm lớp Yasen trong biên chế sẽ khiến năng lực tác chiến chống tàu sân bay, chống tàu mặt nước của nước này tăng vượt bậc.

 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
 • Nga bien che them tau ngam Yasen, tau san bay My
Trần Trân