Nga đưa tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon lên khinh hạm Gremyashchy, NATO giật mình

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Nếu kế hoạch tích hợp tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon cho khinh hạm Gremyashchy sớm được triển khai thì hải quân Nga sẽ có trong tay lớp tàu hộ vệ 2.000 tấn mạnh nhất thế giới.

 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-2
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-3
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-4
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-5
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-6
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-7
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-8
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-9
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-10
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-11
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-12
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-13
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-14
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-15
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-16
 • Nga dua ten lua sieu thanh 3M22 Zircon len khinh ham Gremyashchy, NATO giat minh-Hinh-17