Nga 'giật mình' khi Ukraine nhận tên lửa chống tăng 'mạnh hơn Javelin'

Hàng nghìn tên lửa chống tăng mạnh hơn Javelin do Anh viện trợ sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Quân đội Ukraine.

 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-2
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-3
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-4
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-5
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-6
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-7
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-8
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-9
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-10
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-11
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-12
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-13
 • Nga 'giat minh' khi Ukraine nhan ten lua chong tang 'manh hon Javelin'-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ