Nga không đưa quân vào Donbass, Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk

Tổng thống Nga cam kết không đưa quân vào Donbass, nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk và NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông.

 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-2
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-3
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-4
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-5
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-6
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-7
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-8
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-9
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-10
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-11
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-12
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-13
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-14
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-15
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-16
 • Nga khong dua quan vao Donbass, Ukraine tuan thu thoa thuan Minsk-Hinh-17
Tiến Minh