Nga kiên quyết ngăn chặn UAV Bayraktar TB2 của Ukraine ở Donbass

Nga đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử mạnh dọc biên giới với Ukraine và kích hoạt chúng. Quân đội Ukraine đang cố gắng đánh chiếm làng Dokuchaevsk.

 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-2
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-3
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-4
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-5
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-6
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-7
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-8
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-9
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-10
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-11
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-12
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-13
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-14
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-15
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-16
 • Nga kien quyet ngan chan UAV Bayraktar TB2 cua Ukraine o Donbass-Hinh-17
Tiến Minh