Nga vẫn chưa rút quân hoàn toàn khỏi biên giới Ukraine?

Theo trang web "Trana" của Ukraine, Nga chưa rút quân khỏi bất kỳ nơi nào trên biên giới Ukraine. Đồng thời, quan điểm của Mỹ là không muốn Kiev trang bị vũ khí trên quy mô lớn, vì điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh với Nga.

 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-2
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-3
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-4
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-5
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-6
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-7
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-8
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-9
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-10
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-11
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-12
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-13
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-14
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-15
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-16
 • Nga van chua rut quan hoan toan khoi bien gioi Ukraine?-Hinh-17
Tiến Minh