Ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga bị Hải quân Mỹ bắt sống?

Hải quân Mỹ đã tìm thấy một phương tiện không người lái dưới nước ngoài khơi bờ biển nước này, họ nghi ngờ đó là ngư lôi hạt nhân (tàu ngầm không người lái) Poseidon của Nga.

 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-2
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-3
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-4
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-5
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-6
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-7
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-8
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-9
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-10
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-11
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-12
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-13
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-14
 • Ngu loi hat nhan Poseidon cua Nga bi Hai quan My bat song?-Hinh-15
Theo Việt Dũng/ANTĐ