Nhật Bản chiếm Singapore: Vụ đầu hàng ô nhục nhất lịch sử nước Anh

Rất nhiều năm sau, thật khó để hình dung sự đầu hàng của Singapore trước quân đội phát xít Nhật Bản khủng khiếp như thế nào; đó là vụ đầu hàng lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-2
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-3
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-4
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-5
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-6
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-7
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-8
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-9
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-10
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-11
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-12
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-13
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-14
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-15
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-16
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-17
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-18
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-19
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-20
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-21
 • Nhat Ban chiem Singapore: Vu dau hang o nhuc nhat lich su nuoc Anh-Hinh-22
Tiến Minh