Nóng: Phát hiện 50 lính đặc nhiệm Anh cách Donetsk 60 km

Lực lượng đặc biệt của Anh được phát hiện chỉ cách Donetsk 60 km; vũ khí Mỹ dồn dập đổ về biên giới Ukraine; Ireland kêu gọi ngăn cản Nga tập trận hải quân.

 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-2
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-3
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-4
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-5
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-6
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-7
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-8
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-9
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-10
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-11
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-12
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-13
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-14
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-15
 • Nong: Phat hien 50 linh dac nhiem Anh cach Donetsk 60 km-Hinh-16
Tiến Minh