Ống ngắm thông minh SMASH 2000 giúp lính Mỹ bắn đâu trúng đó

Theo Đan Nguyên/Đất Việt -

Với hệ thống ống ngắm thông minh SMASH 2000, binh sĩ Mỹ có thể bắn đâu trúng đó và diệt gọn UAV mà không cần hệ thống chuyên dụng.

  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-2
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-3
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-4
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-5
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-6
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-7
  • Ong ngam thong minh SMASH 2000 giup linh My ban dau trung do-Hinh-8