Phận thảm của “Kẻ cướp trời” của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Ra đời khi Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa kết thúc, A-1 Skyraider quá muộn để thực hiện bất kỳ phi vụ chiến đấu nào trong cuộc xung đột đó và thay vào đó, nó đã xuất hiện lần đầu trong Chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.

 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-12
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-13
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-14
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-15
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-16
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-17
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-18
 • Phan tham cua “Ke cuop troi” cua My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-19
Tiến Minh