Pháo binh Nga quá mạnh khiến Mỹ phải thay đổi trang bị lực lượng bộ binh

Theo Thùy Dung/Đất Việt -

Quân đội Mỹ phải trang bị lại cho lực lượng bộ binh nước này các tổ hợp pháo binh và tên lửa tầm xa.

  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-2
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-3
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-4
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-5
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-6
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-7
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-8
  • Phao binh Nga qua manh khien My phai thay doi trang bi luc luong bo binh-Hinh-9