Phòng không Gruzia cảnh báo tiếp tục cho Nga "ngậm trái đắng"

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Tạp chí Forbes của Mỹ cho biết, vào năm 2008, lực lượng phòng không Gruzia đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho không quân Nga và họ tuyên bố sẽ lặp lại được thành công này.

 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga
 • Phong khong Gruzia canh bao tiep tuc cho Nga