Quân đội Nga mệt mỏi với chuyện lính ăn trộm quân phục mang đi bán

Việc binh lính ăn trộm quân phục mang đi bán không phải là điều quá xa lạ trên thế giới, tuy nhiên ăn trộm cùng lúc hàng chục bộ giáp thế hệ mới như lính Nga lại là điều rất đáng nói.

 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-2
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-3
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-4
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-5
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-6
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-7
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-8
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-9
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-10
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-11
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-12
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-13
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-14
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-15
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-16
 • Quan doi Nga met moi voi chuyen linh an trom quan phuc mang di ban-Hinh-17
Theo Việt Hùng/ANTĐ