Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị hứng chịu hỏa lực pháo phản lực áp nhiệt TOS-1 từ Syria?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Nga đã chuyển giao pháo phản lực áp nhiệt TOS-1 cho quân đội Syria (SAA), đây là loại vũ khí được đánh giá mạnh sau bom hạt nhân, trong tình hình căng thẳng leo thang, rất có thể SAA sẽ dùng loại vũ khí này để tiêu diệt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-2
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-3
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-4
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-5
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-6
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-7
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-8
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-9
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-10
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-11
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-12
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-13
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-14
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-15
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-16
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-17
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-18
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-19
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-20
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-21
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-22
 • Quan doi Tho Nhi Ky chuan bi hung chiu hoa luc phao phan luc ap nhiet TOS-1 tu Syria?-Hinh-23