Quân Mỹ vừa rút đi, Nga đã gấp rút thay chân trấn thủ Manbij

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Lực lượng Nga và Syria đã chiếm các vị trí trong và xung quanh Manbij sau khi quân Mỹ rời đi, theo hình ảnh được phát sóng trên truyền hình Nga.

 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-2
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-3
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-4
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-5
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-6
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-7
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-8
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-9
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-10
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-11
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-12
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-13
 • Quan My vua rut di, Nga da gap rut thay chan tran thu Manbij-Hinh-14