'Rồng lửa' S-300 Nga 'thẹt lửa thị uy' gần Afghanistan

"Rồng lửa" S-300 Nga thẹt lửa thị uy trong cuộc diễn tập bảo vệ căn cứ đồn trú tại Tajikistan, sát biên giới Afghanistan.

 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-2
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-3
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-4
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-5
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-6
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-7
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-8
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-9
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-10
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-11
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-12
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-13
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-14
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-15
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-16
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-17
 • 'Rong lua' S-300 Nga 'thet lua thi uy' gan Afghanistan-Hinh-18
Theo Việt Hùng/ANTĐ