Sốc: Taliban chiếm 150 xe tăng của quân kháng chiến Afghanistan

Trong tình trạng bị bao vây và thiếu thốn tiếp tế, quân kháng chiến Afghanistan đã để mất 150 xe tăng, điều đáng buồn là toàn bộ số xe tăng này đều đã rơi vào tay Taliban.

 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-2
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-3
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-4
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-5
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-6
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-7
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-8
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-9
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-10
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-11
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-12
 • Soc: Taliban chiem 150 xe tang cua quan khang chien Afghanistan-Hinh-13
Trần Trân