Sức công phá kinh hoàng của tên lửa P-500 Bazalt kể cả khi… tháo ngòi nổ

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Một cuộc thử nghiệm từ cách đây 10 năm đã cho thấy sức mạnh của tên lửa chống hạm P-500 Bazalt khi nó có thể xuyên nát một tàu dầu ngay cả khi... không mang ngòi nổ.

  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-2
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-3
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-4
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-5
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-6
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-7
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-8
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-9
  • Suc cong pha kinh hoang cua ten lua P-500 Bazalt ke ca khi… thao ngoi no-Hinh-10