Sức mạnh Cảnh sát biển Việt Nam 2019: Hiện đại, mạnh mẽ!

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng và Nhà nước quan tâm hết mực, đầu tư xây dựng đội tàu tuần tra hiện đại hàng đầu khu vực. 

 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-2
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-3
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-4
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-5
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-6
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-7
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-8
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-9
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-10
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-11
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-12
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-13
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-14
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-15
 • Suc manh Canh sat bien Viet Nam 2019: Hien dai, manh me!-Hinh-16