Sức mạnh Quân đội Campuchia sau 40 năm

Sau 25 năm tái thiết và xây dựng, Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) đang được đầu tư khá lớn, có bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới hiện đại.

 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-2
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-3
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-4
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-5
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-6
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-7
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-8
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-9
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-10
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-11
 • Suc manh Quan doi Campuchia sau 40 nam-Hinh-12
Tuấn Anh