Tại sao Liên Xô không viện trợ trực tiếp MiG-19 cho Việt Nam?

Trong thời kỳ diễn ra Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, Việt Nam không hề nhận được tiêm kích MiG-19 từ Liên Xô, mà chúng ta chỉ nhận được tiêm kích J-6 - phiên bản Trung Quốc của loại chiến đấu cơ MiG-19.

 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-2
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-3
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-4
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-5
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-6
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-7
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-8
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-9
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-10
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-11
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-12
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-13
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-14
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-15
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-16
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-17
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-18
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-19
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-20
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-21
 • Tai sao Lien Xo khong vien tro truc tiep MiG-19 cho Viet Nam?-Hinh-22
Tiến Minh