Tại sao Mỹ trang bị cho P-8 tên lửa chống hạm tầm xa?

Hải quân Mỹ đã quyết định trang bị tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) tiên tiến nhất cho máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon từ năm tới.

 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-2
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-3
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-4
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-5
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-6
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-7
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-8
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-9
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-10
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-11
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-12
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-13
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-14
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-15
 • Tai sao My trang bi cho P-8 ten lua chong ham tam xa?-Hinh-16
Tiến Minh