Tại sao Nga chưa bao giờ trở thành siêu cường tàu sân bay?

Mặc dù là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất trên thế giới, nhưng do vị trí địa lý đặc biệt, nên các đời lãnh đạo Liên Xô trước kia và Nga hiện nay, tập trung xây dựng lực lượng trên bộ, thay vì phát triển các hạm tàu sân bay lớn.

 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-2
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-3
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-4
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-5
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-6
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-7
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-8
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-9
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-10
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-11
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-12
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-13
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-14
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-15
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-16
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-17
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-18
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-19
 • Tai sao Nga chua bao gio tro thanh sieu cuong tau san bay?-Hinh-20
Tiến Minh