Tàu "Bo bo" của Mỹ vì sao thất bại thảm hại ở Việt Nam?

Trên chiến trường Việt Nam, Quân đội Mỹ sử dụng nhiều tàu đổ bộ đệm khí nhỏ PACV SK-5, loại phương tiện này thường được gọi là “Bo bo”, chuyên hoạt động trên địa hình nhiều kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long, để tuần tra, trinh sát.

 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
 • Tau
Tiến Minh