Tàu hộ vệ 016 Quang Trung tổ chức huấn luyện trên biển thế nào?

Theo Trung Hiếu/Zing.vn -

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung luôn được thực hiện, ngay cả trong quá trình hành quân xa bờ.

 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-2
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-3
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-4
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-5
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-6
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-7
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-8
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-9
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-10
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-11
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-12
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-13
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-14
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-15
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-16
 • Tau ho ve 016 Quang Trung to chuc huan luyen tren bien the nao?-Hinh-17