Tàu ngầm Oscar của Nga được ví là “Thợ săn tàu sân bay“

Các tàu ngầm lớp Oscar của Hải quân Nga, dù không phải là công nghệ tiên tiến của tàu ngầm tàng hình, nhưng chúng có thể vẫn là một phương tiện hữu hiệu để đe dọa các tàu nổi có giá trị như tàu sân bay.

 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-2
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-3
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-4
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-5
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-6
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-7
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-8
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-9
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-10
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-11
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-12
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-13
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-14
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-15
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-16
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-17
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-18
 • Tau ngam Oscar cua Nga duoc vi la “Tho san tau san bay“-Hinh-19
Tiến Minh