Tên lửa phá hầm ngầm Kh-59MKM, được sinh ra để... phá đập

Tại Triển lãm Hàng không Moscow MAKS 2021 vừa qua, tại gian hàng của Công ty Tên lửa chiến thuật Nga không có vũ khí mới, nhưng có một loại tên lửa cải tiến rất thú vị, đó là phiên bản tên lửa phá hầm ngầm Kh-59MKM.

 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-2
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-3
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-4
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-5
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-6
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-7
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-8
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-9
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-10
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-11
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-12
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-13
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-14
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-15
 • Ten lua pha ham ngam Kh-59MKM, duoc sinh ra de... pha dap-Hinh-16
Tiến Minh