Thành phố Lisichansk của Ukraine sẽ trụ được thêm bao lâu?

Sau khi thành phố Sieverodonetsk thất thủ, thành phố Lisichansk bên này sông Siverskyi Donets sẽ là mục tiêu tiếp theo của quân Nga. Liệu Lisichansk có biến thành một Mariupol thứ hai?

 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-2
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-3
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-4
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-5
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-6
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-7
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-8
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-9
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-10
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-11
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-12
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-13
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-14
 • Thanh pho Lisichansk cua Ukraine se tru duoc them bao lau?-Hinh-15
Tiến Minh