Thế nào là đấu pháo? xem Hyacinth-S của Nga đấu pháo M-777 của Mỹ

Pháo tự hành Hyacinth-S của Nga, đấu với pháo M-777 của Mỹ tại chiến trường Ukraine và cái kết cực kỳ bất ngờ cho giới quan sát.

 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-2
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-3
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-4
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-5
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-6
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-7
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-8
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-9
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-10
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-11
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-12
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-13
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-14
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-15
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-16
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-17
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-18
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-19
 • The nao la dau phao? xem Hyacinth-S cua Nga dau phao M-777 cua My-Hinh-20
Tiến Minh