Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc: Đứa con rơi của F-22 Raptor Mỹ

Tháng 4/2021 này, Hàn Quốc sẽ cho xuất xưởng chiến đấu cơ thế hệ năm nội địa đầu tiên - với ngoại hình không khác gì chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ.

 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-2
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-3
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-4
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-5
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-6
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-7
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-8
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-9
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-10
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-11
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-12
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-13
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-14
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-15
 • Tiem kich tang hinh Han Quoc: Dua con roi cua F-22 Raptor My-Hinh-16
Theo Việt Hùng/ANTĐ