Tổ chức al-Qaeda sẽ dựa hơi Taliban để quay trở lại Trung Đông?

Trái ngược với mong muốn của Mỹ, Taliban dường như đang xích lại gần hơn với tổ chức al-Qaeda, sau khi tổ chức này đã lan tầm ảnh hưởng khắp Afghanistan.

 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-2
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-3
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-4
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-5
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-6
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-7
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-8
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-9
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-10
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-11
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-12
 • To chuc al-Qaeda se dua hoi Taliban de quay tro lai Trung Dong?-Hinh-13
Trần Trân