Tổ hợp tên lửa Pantsir-S1 của Nga quá tốt, càng bán càng chạy?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất được Sputnik đăng tải, Serbia đã sẽ nhận cùng lúc 6 tổ hợp Pantsir-S1 của Nga trong năm 2020 này.

  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-2
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-3
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-4
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-5
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-6
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-7
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-8
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-9
  • To hop ten lua Pantsir-S1 cua Nga qua tot, cang ban cang chay?-Hinh-10