Trận thua thảm khiến Mỹ phải tưới xăng phi tang xác đồng đội

Là trận đầu tiên ta dụ quân Mỹ lên Tây Nguyên, tư tưởng chỉ đạo là đánh một trận phủ đầu, tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, để chúng phải khiếp sợ nhớ đời.

 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-2
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-3
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-4
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-5
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-6
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-7
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-8
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-9
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-10
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-11
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-12
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-13
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-14
 • Tran thua tham khien My phai tuoi xang phi tang xac dong doi-Hinh-15
Thái Hòa