Tranh cãi trong không quân Ấn Độ: Rafale hay Su-30MKI mạnh hơn?

Hai máy bay chiến đấu mạnh nhất của Không quân Ấn Độ (IAF) hiện nay là Su-30MKI và Rafale. Vậy chiến đấu cơ nào có ưu thế hơn, để gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, chủ lực chiếm ưu thế trên không của IAF?

 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-2
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-3
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-4
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-5
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-6
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-7
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-8
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-9
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-10
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-11
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-12
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-13
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-14
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-15
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-16
 • Tranh cai trong khong quan An Do: Rafale hay Su-30MKI manh hon?-Hinh-17
Tiến Minh