Trực thăng Katran của Nga có thể “nghiền nát” được Apache của Mỹ?

Công ty Trực thăng Nga đang tiếp tục nghiên cứu sự phát triển một phiên bản cải tiến của trực thăng vũ trang Ka-52 là Ka-52K Katran. Vậy khi hoàn thành, Ka-52K Katran có vượt được tính năng của loại trực thăng vũ trang AH-64 Apache của Mỹ?

 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-2
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-3
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-4
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-5
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-6
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-7
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-8
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-9
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-10
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-11
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-12
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-13
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-14
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-15
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-16
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-17
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-18
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-19
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-20
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-21
 • Truc thang Katran cua Nga co the “nghien nat” duoc Apache cua My?-Hinh-22
Tiến Minh